Pre-audit

Met deskundigheid en de nodige ervaring

Personeelskrapte bij controlerende accountants, toenemende regelgeving en de wens om de controlekosten te beperken hebben een nieuwe dienst geïnitieerd, de pre-audit.

De controlerend accountant zal ter beheersing van het controlebudget er steeds meer toe overgaan vergaande eisen te stellen aan de inhoud en kwaliteit van het dossier dat ten grondslag ligt aan uw jaarrekening. De samenstelling van een dergelijk dossier is voor u vaak tijdrovend en vraagt ook steeds meer specifieke deskundigheid door de toenemende regelgeving.

Vanuit onze voormalige eigen controlepraktijk hebben wij de deskundigheid en de nodige ervaring om medewerkers van uw financiële afdeling bij het samenstellen van het controledossier te ondersteunen en te ontlasten. Hierdoor kan de controle efficiënter en effectiever verlopen en worden budgetoverschrijdingen uit hoofde van meerwerk vermeden. Verder leidt het tot kostenbesparing door onze lagere tarieven.

Bijkomend voordeel is dat u onafhankelijkheid creëert tussen de uitvoering van de (wettelijke) controleopdracht en de overige dienstverlening.

Wij staan garant voor kwaliteit