Klachtenregeling

Wij kennen een klachtenregeling. Indien u hierover informatie wenst, kunt u zich wenden tot de directie. Wij gaan ervan uit dat meldingen oprecht en te goeder trouw zijn.

Het is mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Alle meldingen worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk beoordeeld.
Een exemplaar van onze klachtenregeling en -formulier kunt u hier downloaden.