SRA nieuws

 • Loket NOW gaat per 26 juli open
  on 22 juli 2021 at 07:39

  Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de periode juli t/m september 2021. Op de site van het UWV treft u dan het aanvraagformulier aan dat […]

 • Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast
  on 21 juli 2021 at 08:30

  De levertijden voor emissieloze bedrijfsauto’s zijn de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen. In verband daarmee is de subsidie op deze auto’s aangepast, zodat de langere levertijd niet aan […]

 • Subsidieregeling evenementen uitgebreid
  on 21 juli 2021 at 08:23

  De subsidieregeling voor de evenementenbranche is tijdelijk uitgebreid. Dit betekent onder meer dat een vergoeding van 100% van de kosten kan worden verkregen als een evenement vanwege corona moet […]

 • Voorkom een boete door te laat melden datalek
  on 20 juli 2021 at 08:39

  Bij een beveiligingsincident moet er voortvarend worden gehandeld. Vaak is er nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een datalek. Het binnen 72 uur doen van een […]

 • Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg
  on 20 juli 2021 at 08:29

  De NZa heeft eerder aangekondigd dat per 1 januari 2022 de regels die gelden bij de registratie van medisch-specialistische zorg (MSZ) worden aangepast.

 • Hoog of laag btw-tarief bij parkeerdiensten attractiepark?
  on 19 juli 2021 at 09:10

  Bied je als ondernemer naast toegang tot bijvoorbeeld een attractiepark, museum of festival ook parkeerdiensten aan, dan moet je daarover btw rekenen. Hoeveel?

 • Online borrelen, hoe zit het fiscaal?
  on 19 juli 2021 at 09:00

  Er wordt, nu corona opnieuw oplaait, weer veel thuis gewerkt. Misschien wilt u iets extra’s voor uw werknemers doen en een online borrel organiseren? Hoe zit dat precies?

 • Uitstel mogelijk bij schrijnende situatie erfbelasting
  on 15 juli 2021 at 10:14

  De fiscus kan in schrijnende situaties voortaan uitstel van betaling van erfbelasting verlenen. Uitstel van betaling is ook mogelijk voor andere aanslagen die tot de nalatenschap behoren. Dit heeft […]

 • Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten?
  on 14 juli 2021 at 08:57

  Ligt het aantal uren dat een werknemer werkt structureel hoger dan overeengekomen? Dan kan een werknemer deze arbeidsomvang afdwingen bij de werkgever. Ook al zijn er andere uren overeengekomen.

 • Corona? Geen verdere versoepeling excessief lenen dga
  on 14 juli 2021 at 08:04

  Vanaf 2023 mogen dga’s niet meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv. Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt, zal niet verder worden versoepeld vanwege de coronacrisis. Dit meldde […]

 • Weigert een werknemer een passende functie?
  on 13 juli 2021 at 06:59

  Als een werknemer wiens functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig […]

 • Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen
  on 13 juli 2021 at 06:54

  Een gerechtshof heeft eerder geoordeeld dat er geen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de aankoop van aandelen in een opslagbedrijf. Het gerechtshof vond dat niet was voldaan aan alle […]

 • Is een werknemer ernstig ziek? Dan vervroegd IVA aanvragen
  on 12 juli 2021 at 09:37

  In bepaalde situaties hoeft bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet de wachttijd van 104 weken te worden aangehouden, maar kan er een vervroegde IVA-uitkering worden aangevraagd. Voor een […]

 • Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?
  on 12 juli 2021 at 07:15

  Als u zaken aan uw personeel vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, is dit in de regel belast. Maar niet altijd en daarbij kan het verschil maken of u een zaak vergoedt, verstrekt of ter […]

 • Houd als dga priv├ęzaken gescheiden van de bv
  on 8 juli 2021 at 07:08

  Als uw bv investeert en hier mee verlies lijdt, is dit in beginsel fiscaal aftrekbaar. Investeert u als dga in privé, dan is dit niet fiscaal aftrekbaar. Daarom is het belangrijk om […]

 • Factuur op de zaak, btw automatisch aftrekbaar?
  on 7 juli 2021 at 07:39

  Het enkele feit dat een factuur op naam van een onderneming staat, betekent nog niet automatisch dat de vermelde btw aftrekbaar is. Van belang is tevens of de zaken gebruikt worden om er duurzaam […]

 • Extra slot of reparatie fietsregeling belast of onbelast?
  on 7 juli 2021 at 07:27

  De Belastingdienst vindt dat dat het vergoeden of verstrekken van accessoires die verband houden met een ter beschikking gestelde fiets onbelast is. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een extra slot, […]

 • Voorwaarden Tozo Q3 2021 gewijzigd
  on 6 juli 2021 at 07:21

  Ook per 1 juli kunnen ondernemers, onder wie zzp’ers, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Wat zijn de voorwaarden?

 • Deadline vaststellen TVL Q4 2020 verlengd naar 1 september
  on 5 juli 2021 at 07:29

  Ondernemers krijgen twee maanden langer de tijd om aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) de definitieve omzetdaling door te geven in het kader van de TVL over het vierde kwartaal van […]

 • Versoepeling KOR met terugwerkende kracht
  on 5 juli 2021 at 07:24

  Wanneer u als ondernemer een jaaromzet van maximaal € 1.800 heeft, dan kunt u de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw toepassen zonder dat u dit meldt aan de Belastingdienst. Ook de […]

 • Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%
  on 30 juni 2021 at 07:45

  Omdat corona op zijn retour is, wordt de tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW gemaximeerd op 80% van het omzetverlies. Het nieuwe maximum gaat in vanaf 1 juli aanstaande.

 • Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk
  on 30 juni 2021 at 07:39

  Ondernemers met omzetverlies vanwege corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van uw […]

 • Pas op! Hoog btw-tarief bij digitaal cultureel evenement
  on 29 juni 2021 at 12:12

  De laatste tijd is voor veel fysieke evenementen een digitale vervanging gezocht. Zo ook voor culturele evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een theatervoorstellingen of festivals. Het verlenen van […]

 • Aanvraag NOW Q3 start 5 juli
  on 29 juni 2021 at 07:29

  Werkgevers die door corona of andere redenen met minstens 20% omzetverlies geconfronteerd worden, kunnen vanaf volgende week maandag 5 juli opnieuw NOW voor de periode juli, augustus en september […]