SRA nieuws

 • Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb
  on 17 september 2020 at 07:01

  De winstbelasting voor bv’s gaat volgend jaar verder omlaag, met name voor het mkb. Het grootbedrijf ziet de aangekondigde lastenverlichting daarmee goeddeels aan zijn neus voorbijgaan. Dit […]

 • Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd
  on 17 september 2020 at 06:54

  De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren sneller en forser afgebouwd dan al was aangekondigd. Als de belastingplannen van het kabinet doorgaan, is deze aftrekpost uiteindelijk in 2036 bijna […]

 • Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021
  on 16 september 2020 at 09:26

  Welke fiscale voorstellen en wijzigingen kwamen op de derde dinsdag in september uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra? De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk […]

 • Transitievergoeding kan toeslagen verminderen
  on 15 september 2020 at 07:54

  Werknemers die na ontslag een transitievergoeding krijgen, ontvangen vaak minder hoge toeslagen. Staatssecretaris van Huffelen van Financiën vindt dit niet ongewenst. Dit antwoordt hij op […]

 • Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete
  on 14 september 2020 at 06:29

  Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die […]

 • Vraag buitenlandse btw vóór 1 oktober terug!
  on 13 september 2020 at 22:00

  Als u vorig jaar ergens in de EU goederen of diensten heeft gekocht, kunt u de btw via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Dit moet vóór 1 oktober gebeuren, anders vist u achter […]

 • Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend
  on 11 september 2020 at 06:40

  Ondernemers met financiële problemen zijn nogal eens gedwongen hun toevlucht te nemen tot schuldsanering. De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt onder welke voorwaarden de instantie […]

 • NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening?
  on 10 september 2020 at 06:36

  Aan welke eisen moet een onderneming voldoen als zij de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Daar was nog onduidelijk over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu een protocol. Heeft […]

 • Wanneer kunt u een beroep doen op de legessanctie?
  on 10 september 2020 at 06:31

  Gemeenten zijn verplicht in een bestemmingsplan aan te geven wat de ontwikkelingsplannen van de gemeente zijn. Een bestemmingsplan moet regelmatig worden herzien of verlengd. Zo niet, dan kunt u soms […]

 • Dans- en toneelcao met minimumtarief zzp’er
  on 9 september 2020 at 07:14

  De cao voor dans- en toneelgezelschappen bevat een bepaling met een minimumtarief voor zzp’ers. Minister Koolmees heeft de cao algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao voor de […]

 • Extra tijd definitieve coronasteun land- en tuinbouw tot 31 oktober
  on 8 september 2020 at 07:11

  Land- en tuinbouwondernemers krijgen extra tijd, namelijk tot 31 oktober 2020, om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en […]

 • Ook TVL voor recreatieve vliegsector
  on 6 september 2020 at 22:00

  De TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, is eerder opengesteld voor de recreatieve vliegsector. Deze sector bestaat onder meer uit ballonvaarders en instructeurs en verhuurders van sportvliegtuigjes […]

 • Ook extra steun voor gemeentes en cultuur
  on 4 september 2020 at 07:03

  Naast de verlenging van de algemene steunmaatregelen vanwege corona, komt er ook extra steun voor gemeentes en voor de culturele sector. In totaal gaat het om ruim € 1,25 miljard.

 • Wie betaalt de kosten van thuiswerken?
  on 3 september 2020 at 07:32

  Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden?

 • Beslagvrije voet nu al naar 95 procent
  on 3 september 2020 at 07:28

  Als bij misbruik van een uitkering een boete wordt opgelegd, mag het inkomen van betrokkene door de boete niet dalen tot onder 90% van het bijstandsniveau. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de […]

 • Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen
  on 2 september 2020 at 06:17

  U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte. Dit geldt voor […]

 • Geen plicht tot doorgeven juiste adres aan fiscus
  on 2 september 2020 at 06:13

  Er bestaat geen wettelijke plicht om de fiscus uw juiste adres door te geven. Tot deze conclusie komt de rechtbank Noord-Nederland in een onlangs gevoerde procedure.

 • Wijziging btw-heffing afstandsverkopen in 2021
  on 1 september 2020 at 06:37

  De btw-heffing op afstandsverkopen, zoals verkopen via internet, gaat in 2021 voor EU-lidstaten veranderen. Vanaf dan moet altijd het btw-tarief berekend worden van het land waar de afnemer van de […]

 • Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen
  on 31 augustus 2020 at 06:42

  Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat […]

 • Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV
  on 28 augustus 2020 at 06:15

  Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon WML. De bedragen voor deze tegemoetkoming, […]

 • Steunmaatregelen corona ook na 1 oktober voortgezet
  on 27 augustus 2020 at 07:53

  De steunmaatregelen voor bedrijven en organisaties die nadelige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, worden ook na 1 oktober voortgezet. De maatregelen zouden tot ver in 2021 van kracht blijven, […]

 • Vraag uiterlijk 31 augustus NOW 2.0 aan!
  on 27 augustus 2020 at 07:19

  Werkgevers met een omzetverlies als gevolg van de coronacrisis kunnen nog tot en met maandag 31 augustus 2020 de tegemoetkoming in de loonkosten NOW 2.0 aanvragen. Er moet dan in de periode juni tot […]

 • Voorstellen Milieulijst indienen vóór 1 september
  on 26 augustus 2020 at 06:40

  Op de Milieulijst staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvoor ondernemers de MIA en Vamil kunnen claimen. Deze lijst krijgt ieder jaar een update. Ondernemers die in 2021 hun product aan de […]

 • Zuiveringsheffing recreatiepark doorbelasten inclusief btw?
  on 25 augustus 2020 at 06:48

  Exploitanten van recreatieparken moeten meestal een aanslag zuiveringsheffing betalen. Deze aanslag kunnen zij vervolgens doorberekenen aan hun bezoekers. Maar dient dit in- of exclusief btw te […]