SRA nieuws

 • Wijziging bijstand zelfstandigen
  on 18 juni 2019 at 07:37

  De bijstandsregeling voor zelfstandige ondernemers (Bbz) wordt vanaf 1 januari 2020 gewijzigd. Doel van de wijzigingen is het vereenvoudigen van de regeling voor de bijstandsontvanger en de gemeente. […]

 • Extra geld voor start-ups en scale-ups
  on 17 juni 2019 at 10:11

  Het kabinet gaat € 65 miljoen investeren in de verbetering van het vestigingsklimaat voor start-ups en scale-ups. Zij worden met name geholpen op het gebied van financiering en personeel. […]

 • Hoge Raad: belasting op spaargeld niet reëel
  on 17 juni 2019 at 09:58

  Een verondersteld rendement van 4% op vermogen voor de jaren 2013 en 2014 is niet reëel. Dit concludeert de Hoge Raad in een arrest van afgelopen vrijdag 14 juni. […]

 • Geef uw wereldinkomen op
  on 14 juni 2019 at 06:32

  De Belastingdienst heeft de formulieren waarmee het wereldinkomen kan worden opgegeven verzonden. Uw wereldinkomen is uw gezamenlijke inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar opgeteld. U […]

 • Bijbaantje? Gunstige regeling scholier!
  on 13 juni 2019 at 07:51

  De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en […]

 • Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020
  on 13 juni 2019 at 06:15

  De fiscale aftrek van scholingsuitgaven blijft ook volgend jaar nog bestaan. De regeling gaat naar verwachting pas per 2021 verdwijnen. De aftrek zal dan worden vervangen door een subsidie voor de […]

 • Verstrekte lening behoort meestal tot uw privévermogen
  on 12 juni 2019 at 06:25

  Als u als ondernemer een lening verstrekt aan een ander, is in vrijwel alle situaties sprake van een lening in de privésfeer. Immers, als u het geld kunt missen in de onderneming, hoort het […]

 • Auto zakelijk of privé? Niet zo maar switchen
  on 12 juni 2019 at 06:20

  Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, behoort deze tot het keuzevermogen. U kunt kiezen of u de auto als ondernemingsvermogen of als privévermogen aanmerkt. […]

 • Tijdelijk contract met een concurrentiebeding?
  on 11 juni 2019 at 06:32

  Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen, tenzij de werkgever in het beding zelf uitlegt waarom zo’n beding noodzakelijk is. Hoe beoordeelt de rechter […]

 • Nieuw keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten
  on 11 juni 2019 at 06:25

  Land- en tuinbouwers die tijdelijk arbeidsmigranten inhuren, hebben vanaf nu een eigen keurmerk voor de huisvesting van hun personeel. Vanaf september 2020 moeten alle ondernemers in de agrarische […]

 • Geen vrijstelling voor reserve VvE
  on 7 juni 2019 at 06:19

  Wie in het bezit is van een appartement, is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eventuele reserves van de VvE zijn belast in box 3. Hiervoor komt geen aparte vrijstelling, zo […]

 • Automotive worstelt met marges
  on 7 juni 2019 at 06:14

  Ondanks de stijging van de verkoop van nieuwe personenauto’s heeft de automotive een matig jaar achter de rug. De omzetgroei kwam in 2018 met ruim 2% beduidend lager uit dan de ruim 10% in 2017 […]

 • Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni
  on 6 juni 2019 at 06:24

  Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan. […]

 • Wel of niet sparen in de bv?
  on 6 juni 2019 at 06:17

  Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing? […]

 • Zeer sterke winstontwikkeling in 2018 voor industrie
  on 6 juni 2019 at 06:14

  De Nederlandse industrie heeft in 2018 op vele fronten opnieuw een sterke, positieve ontwikkeling laten zien. De toename van de export, investeringen en consumptie gaven de branche een stevige […]

 • Hoge personeelskosten drukken resultaten 2018 medische zorg
  on 6 juni 2019 at 06:11

  De zorg wist in 2018 verder door te groeien, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar. De omzetgroei kwam uit op 8,6%, tegenover 9,7% een jaar eerder. Daarmee bleef de branche achter bij het […]

 • Btw holding niet zonder meer aftrekbaar
  on 5 juni 2019 at 06:47

  Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo'n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan […]

 • Grote onderlinge verschillen resultaten detailhandel 2018
  on 5 juni 2019 at 06:43

  Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere […]

 • Sterke groei logistiek 2018 ondanks fors hogere kosten
  on 5 juni 2019 at 06:38

  De logistieke sector heeft de omzet en winst in 2018 sterker zien stijgen dan in het voorgaande jaar, ondanks een forse toename van de bedrijfskosten. Ook de brutomarge liet een sterke verbetering […]

 • Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn
  on 4 juni 2019 at 08:08

  Als ondernemer heeft u in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat u ondernemer bent, moet u wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet. […]

 • Is een bv de komende jaren fiscaal voordelig?
  on 4 juni 2019 at 07:59

  De bv wordt vanaf 2020 vaak extra interessant, want de tarieven vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wijzigen, plus de aftrekposten in box 1 en 2. Kan dit voor een ondernemer reden zijn om de […]

 • 2018 opnieuw een topjaar voor de bouw
  on 4 juni 2019 at 07:56

  Voor de bouw was 2018 opnieuw een uitstekend jaar. De netto-omzet steeg met 12%. Daarmee deed de branche het opnieuw veel beter dan het mkb-gemiddelde (+9,6%). In vergelijking met 2017 vlakte de […]

 • 2018 voor specialistische zakelijke diensten bovengemiddeld goed jaar
  on 4 juni 2019 at 07:52

  De branche als geheel zag de netto-omzet in 2018 met 13,6% groeien. Dit was beduidend beter dan de 4,7% in 2017 en lag duidelijk boven het mkb-gemiddelde van 9,6%. Ook de winstgroei trok aan met […]

 • Winstgroei 2018 horeca fors omlaag
  on 3 juni 2019 at 07:42

  De horeca heeft in 2018 opnieuw groei van de winst laten zien, maar deze nam met 11% wel duidelijk af ten opzichte van de 20% in het voorgaande jaar. Ook de omzetgroei van 6% was lager dan in 2017. […]