SRA nieuws

 • Is door werkgever te betalen immateriële schadevergoeding belast loon?
  on 12 juli 2024 at 06:31

  Als u ten opzichte van uw werknemers uw verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, kan het gevolg zijn dat u een schadevergoeding moet betalen. De vraag is of een dergelijke schadevergoeding belast […]

 • Rechter verruimt NOW-regeling voor startende horecaonderneming
  on 11 juli 2024 at 06:17

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in een uitspraak bepaald dat starters eerder recht hadden op de NOW dan tot nu toe volgens de wet werd bepaald. De CRvB is van mening dat starters ten […]

 • De zomer inluiden met uw personeel
  on 11 juli 2024 at 06:05

  Met de vakantie in zicht en de zon in aantocht organiseren veel werkgevers voor hun personeel een bedrijfsuitje of gezellige bijeenkomst op kantoor. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor binnen de […]

 • Hebben schenkingen ‘vrij van recht’ invloed op box 3?
  on 10 juli 2024 at 07:03

  Bij een schenking is door de ontvanger ervan schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking ‘vrij van recht’ spreken schenker en ontvanger af dat de schenker deze belasting voor zijn […]

 • Naheffing mrb bij schorsing en OVR-tarief of vrijstelling?
  on 9 juli 2024 at 07:36

  Als u uw auto langere tijd niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. Kan dit een naheffing motorrijtuigenbelasting opleveren als het een auto betreft waarvoor u gebruikmaakt van de […]

 • Duurdere noodzakelijke voorzieningen via uitruil loon toegestaan?
  on 9 juli 2024 at 07:07

  De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen is niet van toepassing in combinatie met een uitruil van brutoloon via een zogenaamde cafetariaregeling. Dit kan anders zijn als de werknemer […]

 • Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen
  on 8 juli 2024 at 07:11

  Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

 • Wet betaalbare huur vanaf 1 juli 2024 van kracht
  on 8 juli 2024 at 06:39

  Huurders kunnen vanaf 1 juli van dit jaar een beroep doen op de Wet betaalbare huur. Door deze wet wordt de huur van een woning meer in overeenstemming gebracht met de kwaliteit van de betreffende […]

 • Tijdelijke verhuur deel woning belast in box 1
  on 5 juli 2024 at 06:48

  Steeds meer Nederlanders verhuren hun woning of een deel ervan tijdens bepaalde periodes aan derden. Met name toeristen maken hier via organisaties als Airbnb gebruik van. Dergelijke inkomsten zijn […]

 • Eerste Kamer wil minder overdrachtsbelasting voor beleggers
  on 4 juli 2024 at 06:36

  In een aangenomen motie heeft de Eerste Kamer gepleit voor een lager tarief in de overdrachtsbelasting voor beleggers. Met de verlaging wil de Eerste Kamer bereiken dat beleggers meer gaan investeren […]

 • Check the correct VAT number
  on 3 juli 2024 at 22:00

  Entrepreneurs in the Netherlands nowadays always receive two numbers concerning VAT from the tax authorities: a sales tax number and a VAT identification number (VAT ID). Make sure that you always […]

 • Huurwoning met zonnepanelen voor btw één bedrijfsmiddel
  on 3 juli 2024 at 06:09

  Een huurwoning met de daarop geplaatste zonnepanelen vormen voor de btw één bedrijfsmiddel. Dit blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. Het arrest betekent dat de aftrekbare btw naar […]

 • Willekeurig afschrijven bij gebroken boekjaar
  on 3 juli 2024 at 05:58

  De Belastingdienst heeft een toelichting gegeven op de vraag hoe de faciliteit van de willekeurige afschrijving op investeringen in het jaar 2023 uitwerkt bij een gebroken boekjaar.

 • Check het juiste btw-nummer
  on 2 juli 2024 at 07:16

  Ondernemers ontvangen tegenwoordig van de Belastingdienst altijd twee nummers inzake btw.: een omzetbelastingnummer en een btw-identificatienummer (btw-id). Zorg dat u bij contact en controle van uw […]

 • Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid met of zonder revisierente?
  on 2 juli 2024 at 07:02

  Als u een lijfrente voortijdig afkoopt, bent u in beginsel maximaal 20% revisierente verschuldigd. Dit is een sanctie, omdat u de lijfrente eerder en anders opneemt dan volgens de wetgever is […]

 • Advieswijzer Kantoor aan huis
  on 1 juli 2024 at 08:20

  Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is uw werkplek ook voor de fiscus een werkruimte? […]

 • Invloed aankoop andere eigen woning op dga-taks
  on 1 juli 2024 at 08:12

  Een lening bij uw eigen bv voor de aankoop, onderhoud of verbetering van uw eigen woning telt, onder voorwaarden, niet mee voor de berekening van de dga-taks. Maar wat gebeurt er als u een andere […]

 • Rente bouwdepot nieuwbouw of verbouwing in box 1 of box 3?
  on 28 juni 2024 at 07:01

  Als u een nieuwbouwwoning koopt, wordt de financiering veelal gestort in een zogenaamd bouwdepot van waaruit de aankooptermijnen betaald worden. Valt rente die u mogelijk ontvangt op dit bouwdepot […]

 • Voor 2024 geen BOSA-subsidie meer beschikbaar
  on 27 juni 2024 at 06:58

  Amateursportorganisaties die de BOSA-subsidie willen aanvragen, kunnen beter wachten tot 2025. Inschrijven voor subsidies kan nog wel tot 1 augustus 2024, maar de kans op succes is vrijwel nihil. Er […]

 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf
  on 27 juni 2024 at 06:24

  Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscaal-juridische aspecten […]

 • Ontbinding arbeidsovereenkomst ondanks geestelijke problemen bij niet nakomen re-integratieverplichting
  on 26 juni 2024 at 06:25

  Een rechter ontbond de arbeidsovereenkomst van een werknemer die zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte niet nakwam. Het opzegverbod dat geldt bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte was in dit […]

 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht
  on 25 juni 2024 at 06:41

  Er komt waarschijnlijk een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om actuele financiële redenen, uw leeftijd, vanwege gezondheidsredenen of als appeltje voor de dorst. Wat de […]

 • Zelfstandigen straks verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheid
  on 25 juni 2024 at 06:28

  Het kabinet wil zelfstandigen straks verplichten zich te verzekeren tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Via een verplichte verzekering krijgen zelfstandigen dan een uitkering als ze door […]

 • Derde jaar op rij winstdaling voor groot deel kleiner mkb
  on 24 juni 2024 at 06:18

  Voor het derde jaar op rij heeft een groot deel van het kleinere mkb de winst zien afnemen. “Dit zijn cijfers die de kwetsbaarheid van deze zogeheten microbedrijven tonen”, aldus Pieter […]