SRA nieuws

 • Aanvraag WBSO versoepeld
  on 28 januari 2020 at 07:32

  Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers flexibeler gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Om dit te realiseren, wordt de aanvraagprocedure op twee punten gewijzigd. De […]

 • De logistiek sorteert voor op een sterke omzetgroei in 2020
  on 28 januari 2020 at 07:29

  Logistieke ondernemers zijn per saldo redelijk optimistisch over de financiële ontwikkelingen in 2020, al blijven de krappe marges een punt van zorg. Dit blijkt uit het nieuwe […]

 • Stilte voor de storm in de automotive
  on 28 januari 2020 at 07:24

  De automotive profiteert van de handel in gebruikte personenauto’s en er is optimisme over de omzetontwikkeling in de branche als geheel. De winstgroeiprognose blijft echter duidelijk achter, […]

 • Niet te veel reserves ANBI
  on 27 januari 2020 at 09:22

  In een zaak die onlangs voor het gerechtshof in Amsterdam speelde had de inspecteur de ANBI-status ingetrokken omdat de ANBI te veel reserves in kas had gehouden. Voor het hof bleek dat de stichting […]

 • Horecaondernemers zijn positiever dan een jaar geleden
  on 27 januari 2020 at 09:18

  De horeca kijkt met vertrouwen naar 2020, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

 • De bouw rekent op bovengemiddelde winstgroei
  on 27 januari 2020 at 08:58

  Bouwondernemers gaan voor 2020 uit van een verdere groei van de omzet en de winst, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse […]

 • Mkb moet in 2020 meer innoveren om groei op peil te houden
  on 24 januari 2020 at 07:59

  Voor 2020 zijn mkb-ondernemers financieel gezien erg positief gestemd. Zowel de omzet als de winst zal naar verwachting in de dubbele cijfers groeien, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport […]

 • Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling!
  on 24 januari 2020 at 07:54

  Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk […]

 • Advocaatkosten voor alimentatie aftrekbaar?
  on 23 januari 2020 at 07:31

  Bij echtscheiding komt het nogal eens voor dat er bij de strijd om alimentatie een advocaat of mediator wordt ingeschakeld. Maar zijn deze kosten ook aftrekbaar?

 • Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten
  on 22 januari 2020 at 07:45

  Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen u werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw?

 • Ondernemers boos over verplichte e-Herkenning
  on 21 januari 2020 at 11:28

  Rechtspersonen moeten sinds dit jaar verplicht belastingaangifte doen met gebruik van e-Herkenning. Hieraan zijn kosten verbonden, wat tot boze reactie van ondernemers leidt. Dit meldt de NOS.

 • Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die?
  on 21 januari 2020 at 07:04

  Gemengde kosten zijn in 2020 tot een vast bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar van de winst. Dit betekent een verhoging met € 100 ten opzichte van vorig jaar. Naast het vaste bedrag kunt u […]

 • Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!
  on 20 januari 2020 at 07:28

  Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet […]

 • Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar
  on 17 januari 2020 at 07:17

  De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor […]

 • Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte
  on 16 januari 2020 at 09:07

  Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken.

 • Aanpassing btw-regels fiets van de zaak
  on 16 januari 2020 at 07:06

  Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze […]

 • De Brexit: is de no deal van tafel?
  on 15 januari 2020 at 08:31

  Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de deal voor een gereguleerd vertrek uit de Europese Unie. Als ook het Hogerhuis vóór is - en die kans is groot - zal het Verenigd Koninkrijk […]

 • Werken met vervuilde grond? Toch bijtelling auto
  on 14 januari 2020 at 07:58

  Als een auto wordt gebruikt bij het werken met vervuilde grond, gaat de fiscus er niet automatisch vanuit dat de auto alleen zakelijk wordt gebruikt. Ook in die gevallen is dus gewoon de bekende […]

 • Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS
  on 14 januari 2020 at 07:49

  De bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten (BMKB) wordt gedurende 2020 verruimd. Dit wordt gedaan vanwege problemen als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek.

 • Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen
  on 13 januari 2020 at 08:09

  Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of […]

 • Drempel investeringsbedrag KIA omhoog
  on 13 januari 2020 at 07:51

  Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit […]

 • Invoering UBO-register vertraagd
  on 10 januari 2020 at 07:58

  De invoering van het UBO-register is vertraagd. Het UBO-register zou oorspronkelijk in januari 2020 worden ingevoerd, maar dat is niet haalbaar, zo blijkt uit stukken van de Eerste Kamer.

 • 10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020
  on 8 januari 2020 at 09:25

  Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. 10 belangrijke wijzigingen […]

 • Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?
  on 7 januari 2020 at 08:03

  Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling […]