SRA nieuws

 • Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen
  on 2 juli 2020 at 06:45

  Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 16 […]

 • Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden
  on 1 juli 2020 at 06:57

  Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist. Daarom is de werkgever niet verplicht om mondkapjes te vergoeden voor degene die het openbaar vervoer […]

 • Eind augustus besluit over derde steunpakket
  on 1 juli 2020 at 06:39

  Het kabinet beslist eind augustus of er opnieuw steunmaatregelen voor het bedrijfsleven worden getroffen vanwege de coronacrisis. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid […]

 • Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk
  on 30 juni 2020 at 06:50

  Als werkgever kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. De aanvraag doet u […]

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen
  on 29 juni 2020 at 13:30

  Mkb-ondernemers kunnen vanaf 30 juni 12.00 uur de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020 17.00 uur zijn ingediend.

 • Bonus voor zorgpersoneel is echt extra
  on 29 juni 2020 at 06:57

  Er komt een bonus van € 1.000 netto voor een grote groep medewerkers in de zorg die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten tijdens corona.

 • Kabinet wil snellere betaling voor mkb
  on 29 juni 2020 at 06:46

  Het kabinet wil dat het grootbedrijf facturen van mkb-bedrijven sneller betaalt. Daarom wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om dit te regelen.

 • Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan
  on 26 juni 2020 at 06:22

  Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten, ook wel de ‘spaartaks’ genoemd, is van de baan. Volgens staatssecretaris Vijlbrief werd er in dat plan een te groot […]

 • Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag
  on 25 juni 2020 at 07:01

  Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling voorkomen, dan dient u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. Het […]

 • Paar extra aanpassingen NOW 2.0
  on 25 juni 2020 at 06:53

  Deze week is de NOW-regeling 2.0 officieel gepubliceerd. Veel verrassingen zitten er niet in omdat de wijzigingen ten opzichte van de NOW 1.0 al waren aangekondigd. Toch heeft het kabinet in de […]

 • Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter
  on 24 juni 2020 at 07:08

  Om werkgevers snel inzicht te geven in welke stappen zij moeten zetten voor de RIV-toets (de poortwachtertoets) bij re-integratie van werknemers, heeft het UWV een Quick Start-document ontwikkeld. […]

 • Extra subsidie voor varkenshouderijen die willen stoppen
  on 24 juni 2020 at 06:57

  Er komt extra subsidie beschikbaar om overlast veroorzakende varkenshouderijen financieel te kunnen compenseren. Er hebben zich meer varkenshouderijen aangemeld dan verwacht. Daarom is € 275 […]

 • TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen!
  on 23 juni 2020 at 06:40

  Flexwerkers die door de coronacrisis geen of nauwelijks inkomsten hebben en geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten […]

 • Student mag onbeperkt bijverdienen vanwege corona
  on 22 juni 2020 at 07:21

  Studenten mogen in 2020 onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering. Sommige studenten werken namelijk in een cruciaal beroep en maken vanwege de coronacrisis […]

 • Verlenging compensatie langdurige zorg vanwege corona
  on 22 juni 2020 at 07:18

  De compensatie voor gederfd omzetverlies voor aanbieders van langdurige zorg is verlengd. De compensatie was eerder al verlengd tot 1 juli. Nu wordt deze tot 1 augustus 2020 verlengd voor […]

 • Deadline aanvraag TOGS: vrijdag 26 juni!
  on 19 juni 2020 at 06:37

  De tegemoetkoming van € 4.000 voor specifieke sectoren die door het coronavirus getroffen zijn, de TOGS, is inmiddels voor flink wat sectoren beschikbaar. Ondernemers moeten wel opschieten met […]

 • Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online
  on 19 juni 2020 at 06:29

  Heeft u vanwege de coronacrisis in maart bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingschulden aangevraagd, dan verloopt dit binnenkort. Desgewenst kunt u dit uitstel vanaf 29 juni online […]

 • Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023
  on 18 juni 2020 at 08:44

  Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was […]

 • Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!
  on 18 juni 2020 at 06:36

  Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel […]

 • Toch vergoeding kosten eHerkenning
  on 17 juni 2020 at 07:22

  Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar en […]

 • Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan
  on 16 juni 2020 at 07:03

  Het voornemen van het kabinet een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door. Ook het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal […]

 • Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting
  on 16 juni 2020 at 06:47

  Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met […]

 • Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?
  on 15 juni 2020 at 06:33

  Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt altijd te maken met de betaling van de transitievergoeding. Dit kan een dure aangelegenheid zijn. Om het leed wat te […]

 • ‘Hypotheekrente is geen alimentatie’
  on 12 juni 2020 at 06:19

  Bij een echtscheiding zijn goede afspraken met betrekking tot de kosten van de eigen woning en eventuele partneralimentatie fiscaal erg belangrijk. Onjuiste of geen afspraken hierover kunnen u zomaar […]