SRA nieuws

 • Fiscus betaalt mee aan kosten diefstal
  on 21 oktober 2019 at 07:08

  Diefstal is in de detailhandel aan de orde van de dag en kost jaarlijks vele miljoenen. Gelukkig betaalt de fiscus hier een deel aan mee. […]

 • Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020
  on 21 oktober 2019 at 06:22

  De gemiddelde premie voor de WGA gaat in 2020 omhoog van 0,75% naar 0,76%. De gemiddelde premie voor de ZW stijgt van 0,43% naar 0,52%. Dat staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet […]

 • Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?
  on 18 oktober 2019 at 06:08

  Per 1 oktober 2019 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige […]

 • Mogen aandelen ook in de werkkostenregeling?
  on 17 oktober 2019 at 06:48

  Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in beginsel ook gelden voor aandelenpakketten, aldus een arrest. […]

 • Stijging kosten wegvervoer 2020
  on 17 oktober 2019 at 06:46

  De gerealiseerde kostenontwikkeling in 2019 ten opzichte van 2018 in binnenlands wegvervoer is tussen de 4,0% en 5,6%. In het grensoverschrijdend vervoer is dit tussen de 3,7% en 4,4%. Dat blijkt uit […]

 • Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen
  on 16 oktober 2019 at 06:01

  Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn omdat ze geen winstoogmerk hebben. Maar het al dan niet hebben van […]

 • eHerkenning voor het UWV al geregeld?
  on 15 oktober 2019 at 10:30

  Bij de uitkeringsorganisatie UWV kunnen werkgevers vanaf 1 november 2019 alleen nog maar digitaal communiceren via eHerkenning. Werkgevers die dit medium nog niet gebruiken, dienen eHerkenning dan […]

 • Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!
  on 15 oktober 2019 at 07:00

  U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting […]

 • Nieuw btw-nummer voor zzp’er
  on 14 oktober 2019 at 06:56

  Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Ze ontvangen hierover deze maand een brief met het nieuwe nummer van de Belastingdienst. […]

 • Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband?
  on 14 oktober 2019 at 06:44

  Een werkgever is in beginsel verplicht om een slapend dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit […]

 • Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon?
  on 11 oktober 2019 at 06:48

  Hoe zit het als uw werknemer het werk niet altijd afkrijgt binnen de werktijden? Er wordt dan soms eventjes langer doorgewerkt. Moet u dat kwartiertje extra uitbetalen? Is dan ook de toeslag […]

 • Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper
  on 11 oktober 2019 at 06:39

  Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie naar € 310.000. Momenteel ligt deze grens nog op € 290.000. De grens voor woningen waarbij wordt geïnvesteerd […]

 • Computer ten laste van de winst?
  on 10 oktober 2019 at 06:25

  Als ondernemer kunt u de kosten van een zakelijk gebruikte computer ten laste van de winst brengen. Dat kan echter niet als u de computer in eerste instantie opvoert als scholingskosten. […]

 • Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant?
  on 9 oktober 2019 at 06:35

  Elektrische auto’s zijn fiscaal nog steeds erg interessant, al wordt dat de komende jaren fors minder. Maar hoe interessant zijn plug-in hybride auto’s nog? […]

 • Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen?
  on 8 oktober 2019 at 06:50

  Als u met uw auto gebruik maakt van de openbare weg, bent u wegenbelasting (MRB) verschuldigd. Maar onder omstandigheden bent u ook wegenbelasting verschuldigd als het een privéterrein betreft. […]

 • Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv
  on 8 oktober 2019 at 06:45

  Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerend goed vanwege een (af)splitsing geldt er echter een […]

 • Loonaangifte via nieuwe portaal Belastingdienst
  on 7 oktober 2019 at 07:05

  Werkgevers die zelf de loonaangifte invullen met behulp van het programma van de Belastingdienst, kunnen hiervoor voortaan ook terecht in het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo komen […]

 • Maaltijd op het werk, wat zijn de regels?
  on 7 oktober 2019 at 06:53

  Als een werkgever zijn personeel voorziet van een maaltijd, behoort dit tot het loon. Voor de fiscus is de standaardwaarde voor een maaltijd € 3,35. Dit bedrag mag naar beneden worden bijgesteld […]

 • Brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting
  on 4 oktober 2019 at 06:07

  Agrariërs die een zogenaamde brede weersverzekering afsluiten, of hun bestaande brede weersverzekering verlengen, zijn hierover vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer verschuldigd. Dit staat […]

 • Kosten implantaten en kronen aftrekbaar
  on 3 oktober 2019 at 06:44

  De kosten van kronen en implantaten zijn aftrekbaar als zorgkosten, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het hof zijn het namelijk kosten voor hulpmiddelen en komen daarom voor aftrek in […]

 • Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020
  on 2 oktober 2019 at 07:29

  De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de […]

 • Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'?
  on 1 oktober 2019 at 08:28

  De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een onderneming wordt verkregen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actieve […]

 • Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet
  on 1 oktober 2019 at 08:01

  De inkomensafhankelijk premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt in 2020 met 0,25%-punt. Hierdoor dalen de werkgeverslasten en hoeven zelfstandigen en dga's minder premie te betalen. Dit blijkt […]

 • Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld
  on 30 september 2019 at 14:11

  De bijtelling voor de berijder van een zakelijke elektrische auto wordt volgend jaar verdubbeld. De bijtelling gaat van 4% naar 8%. […]