SRA nieuws

 • Wat bepaalt uw sectorindeling?
  on 21 augustus 2019 at 07:01

  Als werkgever bent u voor de werknemersverzekeringen ingedeeld bij een sector. De hoogte van de premies verschilt per sector. Bij welke sector u bent ingedeeld, is afhankelijk van uw […]

 • Btw-tip! Betaalde btw buitenland? Vraag deze voor 1 oktober terug
  on 21 augustus 2019 at 06:43

  Ook dit jaar kan de btw worden teruggevraagd die in het buitenland over zakelijke uitgaven in 2018 is betaald. Heeft uw bedrijf vorig jaar ook btw in het buitenland betaald, kom dan tijdig in actie […]

 • Agiostorting derdenrekening notaris valt in box 3
  on 20 augustus 2019 at 07:07

  Als u het kapitaal in uw bv wilt vergroten, kan dit via een agiostorting. Gebruikt u voor deze storting een derdenrekening bij een notaris, dan telt het vermogen bij u nog steeds mee in box 3, totdat […]

 • Kleineondernemersregeling? Aanmelden voor 20 november
  on 19 augustus 2019 at 06:18

  Wilt u in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) in 2020? Dan kunt u zich hiervoor tot 20 november van dit jaar aanmelden bij de Belastingdienst. […]

 • Let op juiste toepassing taxatiewijzer
  on 16 augustus 2019 at 06:27

  Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden, maken gemeentes vaak gebruik van zogenaamde taxatiewijzers. Wees daarbij alert dat de gemeente deze wel goed toepast. […]

 • Profiteer als transportsector van de milieu- en energie-investeringsaftrek
  on 14 augustus 2019 at 06:30

  Ook dit jaar kunnen ondernemers in de transportsector profiteren van de milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA). Naast algemeen toepasbare bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, zijn beide […]

 • Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst
  on 13 augustus 2019 at 06:36

  De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden inzake het uitvoeren van een fiscale controle bij uw bedrijf. Wanneer hieraan niet de nodige medewerking wordt verleend, kan dit forse gevolgen hebben. […]

 • Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd?
  on 12 augustus 2019 at 06:21

  Bij de uitvoering van aangenomen opdrachten krijgt een aannemer vaak te maken met meerwerk. Wat staat daarover in het bestek of in de inkoopvoorwaarden? Hoe gaat u hier (juridisch) handig en […]

 • Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling
  on 9 augustus 2019 at 06:41

  Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn werknemers belastingvrij worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen en […]

 • Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten
  on 8 augustus 2019 at 06:32

  Vanaf 30 december 2019 worden de ABU- en de NBBU-cao voor uitzendkrachten gelijkgetrokken. Als werkgever heeft u dan nog maar met één pakket aan arbeidsvoorwaarden te maken. […]

 • Wat is kunst volgens de fiscus?
  on 7 augustus 2019 at 06:13

  Op kunstvoorwerpen is het lage btw-tarief van toepassing. Maar dat geldt niet voor alle kunstvoorwerpen. En bovendien, wat is eigenlijk kunst volgens de Belastingdienst? […]

 • Minder griffierechten bij kleine vorderingen
  on 6 augustus 2019 at 06:29

  Het griffierecht voor civiele zaken in eerste aanleg wordt gewijzigd. Nu betalen ondernemers voor een vordering tussen de € 500 en € 5.000 nog € 486 aan griffierechten. Dat wordt […]

 • Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast
  on 5 augustus 2019 at 06:15

  Verhuurt u als particulier af en toe een deel van uw woning aan derden? Volgens het gerechtshof in Amsterdam zijn de inkomsten uit deze verhuur voor u onbelast. […]

 • Massaal bezwaar heffing box 3 afgewezen
  on 1 augustus 2019 at 06:07

  De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de vermogensrendementsheffing in box 3 tot 2017 in strijd was met het Europese recht. Hoewel de Hoge Raad tot de conclusie kwam dat het […]

 • Formele eisen zijn er niet voor niets!
  on 31 juli 2019 at 06:34

  Onze belastingwetten kennen diverse formele eisen waaraan u zich dient te houden. Maar dat geldt ook voor de overheid zelf, zo ervoer de gemeente Meierijstad onlangs toen een bezwaar tegen de […]

 • Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen tot 22 euro
  on 30 juli 2019 at 07:51

  Vanaf 2021 komt er een eenvoudige douaneregeling voor zendingen met een waarde van niet meer dan € 22. De vereenvoudigde regeling heeft te maken met de nieuwe btw-regels rond e-commerce die de […]

 • Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!
  on 29 juli 2019 at 05:50

  De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). U dient deze goed te controleren. Heeft u namelijk ten onrechte geheel of […]

 • 500 km zijn bepalend of auto zakelijk is
  on 25 juli 2019 at 11:23

  Als u minder dan 500 kilometer privé met een auto rijdt, behoort deze verplicht tot het ondernemingsvermogen. De rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs beslist dat een auto keuzevermogen is […]

 • Nieuwe testmethode voor vaststellen BPM
  on 23 juli 2019 at 06:07

  Per 1 juli 2020 komt er een nieuwe testmethode voor het bepalen van de hoogte van de BPM op nieuwe auto's. Deze methode is strenger en geeft een beter inzicht in de CO2-uitstoot. […]

 • Kosten aanschaf airco aftrekbaar?
  on 22 juli 2019 at 06:15

  Werkt u geheel of deels vanuit huis? Nu er weer een aantal zeer warme dagen voor de deur staan, overweegt u wellicht een airco aan te schaffen. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus? […]

 • Heeft uw kantoor al energielabel C?
  on 19 juli 2019 at 07:24

  Kantoren moeten vanaf 2023 ten minste over het energielabel C beschikken. Zo niet, dan mag u uw kantoor vanaf die tijd niet meer als kantoor gebruiken. Daarom is het van belang te checken of uw […]

 • Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020
  on 18 juli 2019 at 07:23

  De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 […]

 • Btw-tip! Maatschap voor verrekenen btw? Mag dat?
  on 16 juli 2019 at 22:00

  Ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen de aan hun in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen. Om toch die btw te kunnen verrekenen, wordt wel een constructie met een […]

 • Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar?
  on 16 juli 2019 at 06:40

  Studenten aan het mbo en sommige studenten aan het hbo of de universiteit mogen jaarlijks maximaal een bepaald bedrag bijverdienen. Schieten ze over deze grens heen, dan komt hun studiefinanciering […]