SRA nieuws

 • Rioolheffing ook zonder aansluiting op riool?
  on 18 augustus 2022 at 07:16

  Uw gemeente kan een aanslag rioolheffing opleggen vanwege de kosten van verwerking van afvalwater en hemelwater, alsmede om nadelige gevolgen voor de stand van het grondwater te voorkomen. Kan een […]

 • Belangen van betrokkenen meewegen bij precariobelasting
  on 17 augustus 2022 at 05:54

  Als ondernemers gebruikmaken van gemeentegrond, kan een gemeente hiervoor precariobelasting heffen. Daarbij moet een gemeente de belangen van betrokken ondernemers meewegen anders loopt de gemeente […]

 • Meer budget voor energiebesparing glastuinbouw
  on 16 augustus 2022 at 09:37

  Er komt fors meer budget voor energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw. Het budget van de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw wordt namelijk opgehoogd van € 25 naar […]

 • Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt
  on 16 augustus 2022 at 05:55

  Een dga die bij zijn eigen bv een hypotheek voor zijn eigen woning heeft afgesloten, kan soms bij het oversluiten ervan geen boeterente in aftrek brengen, als hij zelf de voorwaarden hiervan kan […]

 • Ook grote energieverbruikers krijgen energiebesparingsplicht
  on 15 augustus 2022 at 07:06

  Vanaf 2023 moeten ook grote energieverbruikende bedrijven verplicht energie besparen. Onderzocht wordt nog of de energiebesparingsplicht ook gaat gelden voor de glastuinbouw. Dit schrijft minister […]

 • Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?
  on 15 augustus 2022 at 06:58

  De overdrachtsbelasting van een woning kan 0, 2 of 8% bedragen. Dat geldt ook voor alle aanhorigheden. Wat verstaan we hier precies onder, ofwel, wat hoort allemaal bij een woning?

 • Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021
  on 12 augustus 2022 at 07:04

  Ongeveer 10 procent van alle mensen die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vergeet dit aan te vragen. Check daarom of u over 2021 recht heeft op deze toeslagen. Is dit het geval, dan kunt u deze […]

 • Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning?
  on 11 augustus 2022 at 07:55

  Wilt u een vakantiewoning aanschaffen? Hoe zit het dan met de btw als u die vakantiewoning verhuurt en ook deels zelf bewoont?

 • Invoering UBO-register vertraagd
  on 11 augustus 2022 at 07:06

  De invoering van het zogenaamde UBO-register wordt met enkele maanden uitgesteld. De reden hiervoor is dat de Kamer van Koophandel alle achterstanden inzake de inschrijving niet tijdig kan verwerken.

 • Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2022
  on 10 augustus 2022 at 07:37

  Heeft u momenteel een eenmanszaak, maatschap of vof? Dan kan het interessant zijn om over te stappen naar een bv. Of dit voor u de juiste keuze is, hangt af van tal van aspecten. Welke belangrijke […]

 • Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk?
  on 9 augustus 2022 at 07:59

  Bv’s en hun dga’s komen met elkaar nogal eens leningen overeen. Hieraan kleven diverse voordelen, zolang maar acht wordt geslagen op de zakelijkheid van de lening. Gebeurt dit niet, dan […]

 • Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen
  on 9 augustus 2022 at 07:48

  Het kabinet werkt aan voorstellen voor een nieuwe belasting op sparen en beleggen. Daarbij wordt ook gedacht aan een belasting op vermogensaanwas. De Tweede Kamer heeft in een motie verzocht om […]

 • Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden
  on 8 augustus 2022 at 07:21

  Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst in saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage dan normaal. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die bedoeld […]

 • Andere optieregeling voor startups vanaf 2023
  on 8 augustus 2022 at 07:15

  Er komt waarschijnlijk toch een andere aandelenoptieregeling voor startups. Een eerder voorgestelde ingangsdatum van deze nieuwe regeling per 2022 was uitgesteld, maar de Tweede Kamer heeft een […]

 • Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd
  on 5 augustus 2022 at 06:46

  Vanaf 1 april 2022 geldt een werkvergunningsvrijstelling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tot en met 31 augustus was dit al mogelijk zonder de sticker van de IND in het paspoort. Deze termijn is […]

 • Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning
  on 4 augustus 2022 at 08:02

  Wie een woning verhuurt, gaat hierover vanaf volgend jaar, 2023, fors meer belasting betalen, als het aan het kabinet ligt. Zij is van plan de zogenaamde leegwaarderatio in box 3 fors te verhogen.

 • Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast
  on 3 augustus 2022 at 07:30

  De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals […]

 • Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3
  on 2 augustus 2022 at 11:21

  Heeft u recht op het rechtsherstel box 3? En bent u binnenlands belastingplichtig in Nederland, maar heeft u ook buitenlandse bezittingen en schulden? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van […]

 • Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?
  on 2 augustus 2022 at 08:35

  Investeert u als particulier in zonnepanelen voor op uw woning, dan kunt u de btw bij aanschaf terugkrijgen. Daar staat tegenover dat u op de energie die u aan de energiemaatschappij teruglevert, […]

 • Btw bij korte verhuur woonruimte
  on 1 augustus 2022 at 07:57

  Is de verhuur van woonruimte voor een korte periode btw-vrijgesteld of btw-belast? Dit hangt af van een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?

 • Toch navordering bij dezelfde 'kleine' aangiftefout
  on 1 augustus 2022 at 07:47

  'Om irritatie bij belastingplichtigen te voorkomen', zo geeft de Belastingdienst aan, legt deze pas vanaf een bepaald bedrag een navorderingsaanslag op. Voor navorderingsaanslagen geldt in beginsel […]

 • Ga slim om met afkoopsom bij einde leasecontract
  on 29 juli 2022 at 07:06

  Als een werknemer met een leaseauto van de zaak ontslag neemt, kan het zo zijn dat het leasecontract vroegtijdig moet worden beëindigd. Moet er dan door de werknemer een afkoopsom worden betaald […]

 • Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op uw onderneming
  on 28 juli 2022 at 07:18

  De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is een nieuwe rapportageplicht rondom niet-financiële informatie over onderwerpen die ESG, Environmental, Social en Governance betreffen. […]

 • Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst?
  on 28 juli 2022 at 07:12

  Belastingzaken waartegen bezwaar of beroep is aangetekend, moeten binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Zo niet, dan heeft de belastingplichtige recht op schadevergoeding. Volgens de Hoge […]