SRA nieuws

 • Vpb-vrijstelling of belastingplicht voor vereniging of stichting
  on 22 januari 2021 at 08:18

  Verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven, zijn bij lage winsten vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). Dat klinkt aantrekkelijk, maar leidt er ook toe dat u bijvoorbeeld […]

 • Sluitende kilometeradministratie niet altijd vereist
  on 21 januari 2021 at 08:00

  Als u een auto van de zaak rijdt, hoeft u geen bijtelling te betalen als u de auto in het jaar niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt. Dit moet u wel kunnen bewijzen. Een sluitende […]

 • Heeft u recht op twee procent of vrijstelling overdrachtsbelasting?
  on 20 januari 2021 at 07:51

  De Belastingdienst heeft op zijn site verklaringen beschikbaar gesteld voor degenen die het lage tarief van 2% overdrachtsbelasting of de vrijstelling willen toepassen. Alleen met behulp van deze […]

 • Belastingdienst maakt landbouwnormen bekend
  on 19 januari 2021 at 08:58

  De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2020 gepubliceerd. Met behulp van deze normen kunt u als agrarisch ondernemer de winstaangifte voor 2020 samenstellen. Onderdeel van de […]

 • Fiets van de zaak? De fietsregeling en de WKR
  on 19 januari 2021 at 07:46

  Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar kun […]

 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021
  on 18 januari 2021 at 08:17

  Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700 naar € 1.800. Onder welke voorwaarden mag u deze vergoeding verstrekken?

 • Gebruikelijk loon dga verhoogd
  on 18 januari 2021 at 08:11

  Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000. Vorig jaar mocht een dga nog uitgaan van een gebruikelijk loon van € […]

 • Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd
  on 15 januari 2021 at 08:10

  De nieuwe salariseisen voor kennismigranten zijn bekend. Deze normen zijn van toepassing voor werknemers van buiten Europa die in Nederland bij een werkgever aan de slag gaan als kennismigrant.

 • Geen mondkapje, geen loon
  on 15 januari 2021 at 08:02

  De vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten een mondkapje te dragen, kwam aan de orde in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. Het ging om een werknemer die werkzaam was als […]

 • Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken?
  on 14 januari 2021 at 07:48

  Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. In dit artikel gaan we dieper in diverse […]

 • Top 10 wijzigingen 2021 voor de werkgever
  on 13 januari 2021 at 08:53

  Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga, van de WKR tot coronagerelateerde regelingen. Welke tien wijzigingen springen in het oog?

 • Subsidiepot elektrische auto alweer leeg
  on 12 januari 2021 at 08:17

  De subsidiepot voor particulieren die een nieuwe elektrische auto aanschaffen, is alweer leeg. Dit blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert.

 • Nieuwe subsidie zonnepanelen en windturbines
  on 11 januari 2021 at 08:30

  Er is in 2021 € 40 miljoen extra subsidie beschikbaar voor mkb-bedrijven die kleinschalig energie opwekken met zonnepanelen en windturbines. De subsidie wordt gerealiseerd via een uitbreiding […]

 • Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020!
  on 11 januari 2021 at 08:22

  Nog even en u moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. En deze kunnen u in een gunstig geval fiscaal […]

 • Fiscus controleert strenger op giften aan ANBI
  on 8 januari 2021 at 07:40

  Om fraude met giften aan ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) te voorkomen wordt vanaf dit jaar, 2021, de controle op deze giften strenger.

 • Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten
  on 8 januari 2021 at 07:35

  Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. Door de sterke waardestijging van woningen is het nog belangrijker om op te letten dat met waardedrukkende factoren voldoende rekening […]

 • Rekening-courantschuld van invloed op pensioenuitkering?
  on 7 januari 2021 at 07:49

  Bent u een gepensioneerd dga en staat uw bv er niet goed voor? Dan heeft u wellicht de neiging af te zien van uw pensioen. Dat kan belastingheffing echter niet voorkomen, zo blijkt uit een arrest van […]

 • Meer investeringsvoordelen in 2021
  on 6 januari 2021 at 07:55

  Ondernemers die investeren, krijgen dit jaar meer investeringsaftrek. Dit komt door aanpassingen aan de inflatie en de verhoging van de energie-investeringsaftrek. Ook is er een nieuwe […]

 • Subsidie elektrische auto, wees er snel bij!
  on 5 januari 2021 at 08:34

  Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Degenen die subsidie voor een nieuwe elektrische auto willen hebben, moeten wel opschieten. Alleen de […]

 • Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling
  on 5 januari 2021 at 08:30

  Met een nieuw jaar is er ook weer een nieuwe schenkvrijstelling. Deze is vanwege corona extra met € 1000 verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

 • Verliezen verrekenen? Wat verandert er per 1 januari 2022
  on 4 januari 2021 at 08:03

  Heeft of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt.

 • Zet de shredder maar vast klaar...
  on 31 december 2020 at 07:38

  We staan op de grens van weer een nieuw jaar, wat betekent dat u uw archief kunt opschonen. Let wel op dat u sommige stukken niet te vroeg door de shredder doet. Als ondernemer heeft u namelijk te […]

 • Reiskosten in de nieuwe fietsregeling?
  on 30 december 2020 at 08:11

  Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. Wat zijn de gevolgen voor de reiskostenvergoeding?

 • Niet naleven hygiĆ«nevoorschriften? Zowel werkgever als werknemer mogelijk beboet
  on 29 december 2020 at 07:52

  Zowel een werkgever als een werknemer kunnen een boete krijgen als zij - in ernstige mate - de hygiënische maatregelen niet naleven in verband met de bestrijding van het coronavirus. In een zeer […]