SRA nieuws

 • Coronavirus-related tax debts: what are your options?
  on 29 maart 2023 at 07:57

  During the coronavirus crisis Dutch companies could opt to temporarily defer the payment of their tax debts. More than 266,000 entrepreneurs had to start paying off these debts from 1 October 2022. […]

 • Let op bij verdeling aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting
  on 28 maart 2023 at 08:58

  Het is niet altijd het voordeligst om aftrekposten in de inkomstenbelasting toe te delen aan de partner met het hoogste inkomen. Tegenwoordig is juist toedeling aan de partner met het laagste inkomen […]

 • Vastleggen relatiebeding moet secuur
  on 28 maart 2023 at 06:41

  Alhoewel door de Hoge Raad is beoordeeld dat een relatiebeding onder de wettelijke bepaling van het concurrentiebeding valt, kan er soms toch discussie ontstaan over het verschil. Een voorbeeld.

 • Bezorgers Deliveroo zijn werkzaam op basis van arbeidsovereenkomst
  on 28 maart 2023 at 05:58

  De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bezorgers van Deliveroo in Nederland werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst, met als consequentie dat aan hen werknemersbescherming toekomt. Dit houdt […]

 • Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s
  on 28 maart 2023 at 05:30

  Waarom betaal ik zoveel meer belasting over de vergoeding voor mijn overwerk, bonussen en andere extra’s dan over mijn normale salaris? Dat is een vraag die u als werkgever waarschijnlijk […]

 • Berekening legesheffing moet te achterhalen zijn
  on 27 maart 2023 at 08:57

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, mag de gemeente hiervoor leges heffen. De gemeente is verplicht inzage te verschaffen in de berekening van de te betalen leges. Kan dit niet omdat de digitale […]

 • Brochure fiscale aspecten opkoopregeling veehouders
  on 27 maart 2023 at 08:37

  De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd inzake de fiscale aspecten van de opkoopregeling voor veehouders. De brochure is tot stand gekomen in overleg met LTO-Nederland.

 • Ondanks coronasluiting toch gebruikersheffing OZB
  on 24 maart 2023 at 08:29

  Als u een zakelijk onroerend goed gebruikt, kunt u een aanslag gebruikersheffing voor de OZB tegemoet zien. Een ondernemer die zijn restaurant vanwege corona niet mocht openen, kreeg toch een aanslag […]

 • Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld
  on 23 maart 2023 at 09:17

  Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een […]

 • Kabinet wil strafkorting op AOW schrappen
  on 23 maart 2023 at 07:19

  Het kabinet wil de korting op de AOW schrappen die mensen krijgen als ze in een jaar ten onrechte te weinig of geen premie hebben betaald. Deze korting bedraagt 2% per jaar en kan zelfs tot gevolg […]

 • Urencriterium is serieuze zaak!
  on 22 maart 2023 at 09:08

  Er bestaan voor ondernemers in de inkomstenbelasting enkele specifieke fiscale faciliteiten. Voor de meeste ervan, waaronder de zelfstandigenaftrek, is vereist dat u aannemelijk kunt maken dat u […]

 • Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2023
  on 22 maart 2023 at 08:21

  Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen […]

 • Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart
  on 21 maart 2023 at 07:22

  Ondernemers in het mkb van wie de energiekosten minstens 7% van de omzet uitmaken, kunnen van 21 maart tot 2 oktober 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen. Het […]

 • Ook dwangsom bij verzoek ambtshalve vermindering
  on 21 maart 2023 at 07:13

  Als u te laat bent met bezwaar maken tegen uw belastingaanslag, kunt u een verzoek indienen om ambtshalve vermindering. De fiscus moet hier binnen acht weken op reageren. Blijft een reactie uit, dan […]

 • Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb
  on 20 maart 2023 at 06:35

  De subsidie op investeringen gericht op besparing van CO2, de Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI), is dit jaar meer gericht op het mkb. Ook is er drie keer zoveel subsidie beschikbaar dan […]

 • Vakantieloon? Ook structurele overuren en toeslagen tellen mee
  on 20 maart 2023 at 06:21

  Een werknemer eiste dat zijn werkgever ook overuren en toeslagen zou meetellen in de berekening van zijn vakantieloon. Bij een kantonrechter kreeg hij gelijk over de toeslagen, maar niet over de […]

 • Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 voor 2022 bekend
  on 17 maart 2023 at 09:12

  De staatssecretaris heeft de forfaits in box 3 voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Voor spaartegoeden bedraagt dit forfait in 2022 0%, voor schulden 2,28%. Het forfait voor overige bezittingen was al […]

 • Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2023
  on 16 maart 2023 at 08:49

  Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden, geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Een ondernemer doet er verstandig om huwelijkse voorwaarden overeen te […]

 • Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in
  on 16 maart 2023 at 08:24

  Innovatieve ondernemers die de WBSO voor 2022 hebben aangevraagd en een S&O-verklaring hebben gekregen, moeten uiterlijk 31 maart 2023 de 'mededeling van de realisatie' indienen. U dient deze in […]

 • Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag?
  on 15 maart 2023 at 08:46

  Sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is de administratie rond loonbeslag van uw werknemers minder omslachtig geworden. Een aantal zaken hoeft u als werkgever niet […]

 • Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na
  on 14 maart 2023 at 10:57

  Uiterlijk 14 maart 2023 stuurt het UWV de voorlopige berekening van tegemoetkomingen volgens de Wtl voor 2022. Dit betreft LIV, jeugd-LIV en LKV. Kijk deze berekeningen goed na. Verbeteringen zijn […]

 • Opgelet bij testrit geschorste auto
  on 14 maart 2023 at 10:37

  Als u met een auto rijdt waarvan u het kenteken heeft laten schorsen, riskeert u een naheffing met boete. U kunt echter aan de boete ontkomen als u niets te verwijten valt. Desondanks blijft de […]

 • Op 17 maart gaat loket STAP-budget weer open
  on 13 maart 2023 at 08:59

  Vanaf 17 maart 10.00 uur is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie). Via het STAP-budget kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor het […]

 • Voorkom belastingrente met btw-suppletie
  on 13 maart 2023 at 08:51

  Ga nog deze maand na of u over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Als u deze btw namelijk vóór 1 april 2023 met een suppletie aangeeft bij de Belastingdienst, berekent […]